Strategisch Vastgoedplan Sirjon, Ridderkerk

  • Opdrachtgever: Sirjon
  • Doelgroep: Ouderen- en gehandicaptenzorg
  • Waar: Ridderkerk
  • Wat: Strategisch Vastgoedplan schrijven
  • Jaar: 2021

Sirjon is een zorgorganisatie voor diegenen die vanwege hun beperking of hoge leeftijd kwetsbaar zijn. Zorggroep Sirjon biedt zorg en begeleiding vanuit een reformatorische identiteit. Dit doet zij omdat ze geloven dat het de opdracht is onze naasten lief te hebben en vanuit een intrinsieke motivatie. Sirjon heeft haar locaties verspreid over Nederland.

Zorggroep Sirjon vindt haar oorsprong vanuit verschillende organisaties waarbij haar identiteit het gezamenlijke uitgangspunt was in de visie op zorg en welbevinden. Vanuit die gedachte is de combinatie ontstaan van gehandicapten- en ouderenzorg over een breed gebied binnen Nederland.

Onze werkzaamheden bestaan uit: