Businesscase Huize d’n Herd, Helmond

  • Opdrachtgever: SMO
  • Doelgroep: Maatschappelijke opvang
  • Waar: Helmond
  • Wat: Businesscase Nieuwbouw Huize d’n Herd
  • Jaar: 2020

SMO staat en gaat voor een samenleving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en ontplooien naar eigen wens en mogelijkheden, zonder uitsluiting, geweld of onderdrukking. Een samenleving waarin mensen een waardig bestaan leiden, liefst zo zelfstandig mogelijk. Om dit te bereiken bieden we thuislozenzorg, sociale activering, crisisopvang, woonbegeleiding en armoedebestrijding in Helmond en de Peelregio.

Onze werkzaamheden bestaan uit: