Uitbreiding/Nieuwbouw locatie Boswijk & Boswijk 2, Vught

  • Opdrachtgever: Van Neynsel
  • Doelgroep: Verpleeg- en Verzorgingshuis
  • Waar: Vught
  • Wat: Uitbreiding Boswijk & Masterplan Boswijk 2
  • Grootte:
  • Jaar: 2018 – 2020

Van Neynsel Boswijk is prachtig gelegen in het groene Zorgpark Voorburg in Vught. Deze locatie biedt (beschermd) wonen, welzijn en zorg aan bewoners met een vorm van dementie. Door de betrokkenheid van familieleden en de passie van de medewerkers en vrijwilligers is het een thuis waar bewoners zichzelf kunnen zijn en hun eigen manier van leven kunnen voortzetten. Van Neynsel heeft haar visie, waarin de bewoner continu centraal staat, vertaald naar een kleinschalige manier van wonen, waar bewoners veel aandacht krijgen en natuurlijk uitstekende zorg. De leefsferen zorgen voor een vertrouwde leefomgeving die voor veel herkenning zorgt.

Onze werkzaamheden bestaan uit: