Nieuwbouw locaties Hugo-Waard/Hugo-Oord, Heerhugowaard

 • Opdrachtgever: De Pieter Raat Stichting
 • Doelgroep: Ouderenzorg
 • Waar: Heerhugowaard
 • Wat: Vervangende nieuwbouw Hugo-Waard & Hugo-Oord
 • Jaar: 2012 – 2017 en 2017 – 2022

De samenwerking met De Pieter Raat Stichting (DPRS) is gestart in 2012 met een analyse van het toenmalige plan voor een traditioneel verpleeghuis met 108 plaatsen. Op basis van onze analyse bleek het project financieel niet haalbaar en is het stopgezet. In de zoektocht naar een haalbaar plan is in 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Woningcorporatie Woonwaard. Op de nieuwe locatie is het programma van 22 sociale huurwoningen, 35 zorgappartementen en een wijkfunctie vastgesteld. Het project Hugo-Waard is in 2017 succesvol afgerond ruim binnen de gestelde ontwikkelperiode en financiële kaders.

In het verlengde van het project Hugo-Waard wordt de oude locatie Hugo-Oord in samenwerking met woningcorporatie Woonwaard, de gemeente en een nog nader te bepalen commerciële belegger/ontwikkelaar ontwikkeld. Op een perceel van ca. 12.000 m² wordt vanuit een brede woonvisie het nieuwe woon- en zorgprogramma gedefinieerd met inclusiviteit en dementievriendelijke wijken als belangrijke pijlers. Het plan gaat huisvesting bieden aan ouderen in een beschermde woonvorm, sociale huurwoningen en huurwoningen voor het middensegment. De verwachting is dat de ontwikkeling eind 2022 gereed is.

Onze werkzaamheden bij dit project bestaan uit:

 • Second opinion op de oorspronkelijke ideeën
 • Opstellen van businesscases Hugo-Waard en Hugo-Oord
 • Het begeleiden van het volledige traject tot aan nazorg
 • Begeleiding traject met College Sanering met grondruil en verkoop
 • Opstellen van programma van eisen, begeleiding van het ontwerp en het aansturen van het bouwteam
 • Uitgebreide analyse aanbestedingsstrategie met keuze voor bouwteam voor Hugo-Waard en build-and-design voor Hugo-Oord
 • Budget- en kostenbewaking inclusief selectie en contractering van alle adviseurs en aannemers