Herontwikkeling verzorgingshuis 2.0 Zuiderschans, ‘s-Hertogenbosch

 • Opdrachtgever: Samenwerking Woningcorporatie Zayaz en Zorgorganisatie Van Neynsel
 • Doelgroep: Sociale huurwoningen en psychogeriatrische zorg
 • Waar: ‘s-Hertogenbosch
 • Wat: Vervangende nieuwbouw Zuiderschans
 • Grootte: ca. 11000m²
 • Jaar: 2016 – 2022

Van Neynsel heeft in de periode 2008 – 2016 meerdere keren geprobeerd vervangende nieuwbouw te realiseren voor de locatie Zuiderschans maar zonder succes. In opdracht van Van Neynsel zijn wij in 2016 gestart met het project voor een nieuw verpleeghuis. Uit de samenwerking met woningcorporatie Zayaz is vanuit een gezamenlijke visie op wonen en zorg in de toekomst het plan ontstaan om 83 sociale huurwoningen, 44 groepswoningen voor ouderen met dementie en een wijkcentrum te realiseren. Met beide organisaties als gezamenlijke opdrachtgever hebben wij de rol als proces- en projectmanager om tijdens de ontwikkeling de woon-zorgvisie te bewaken. De oplevering staat gepland eind 2021.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • Opstellen gezamenlijke woon-zorgvisie tussen Van Neynsel en Zayaz
 • Opstellen van de businesscase en begeleiding van de besluitvorming
 • Verkooptraject met College Sanering
 • Financiële haalbaarheid, scenario-analyses en budget- en kostenbewaking
 • Opstellen van programma van eisen en begeleiden van ontwerpproces
 • Begeleiding ruimtelijke ordeningsprocedure inclusief participatietraject omwonenden
 • Inrichten van de projectorganisatie en intensieve samenwerking met gebruikers en stakeholders
 • Uitgebreide analyse aanbestedingsstrategie
 • Integrale begeleiding van beide organisaties op het gebied van zorg, wonen, financiën en bouw