Ronde Sant

Ronde Sant

Verpleeghuis, Ridderkerk

Naam
Locatie
Wat
Opdrachtgever
Doelgroep
Grootte
Jaar

Verpleeghuis Ronde Sant
Ridderkerk
Herontwikkeling verpleeghuis
Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels
ca. 120 cliënten psychogeriatrische zorg
ca. 8.400 m2
2020 – 2024

Ambitie: een duurzaam project met houtbouw

Initiatiefnemers zorgorganisatie Stichting Aafje en woningcorporatie Wooncompas hebben de ambitie locatie ’t Ronde Sant te herontwikkelen aan het Hugo de Groothof in Ridderkerk. Het initiatief betreft de sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van 120 wooneenheden voor Stichting Aafje, 60 sociale huurappartementen voor Wooncompas en een kinderdagverblijf. Als projectmanager van Aafje hebben wij een initiërende rol gehad bij het betrekken van Wooncompas om zo de bestaande locatie eerder dan gepland te herontwikkelen. Namens Aafje hebben wij samen met Wooncompas het overnametraject van bestaande opstallen van de aanpalende gehandicaptenorganisatie begeleid met als doel te komen tot de ontwikkeling van een losstaand verpleeghuis voor Aafje en een woontoren met sociale huurappartementen voor Wooncompas. Ambitie is een duurzaam project te realiseren met houtbouw.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Begeleiding uitgebreide RO-procedure.
  • Toetsing financiële haalbaarheid met een adequate budget- en kostenbewaking.
  • Begeleiding van het algehele proces van begin tot start bouw inclusief gebruikers, gemeenten en andere stakeholders zoals de huurders van naastgelegen woningen van een woningcorporatie.
  • Opstellen van een programma van eisen en begeleiding bij de ontwerpfasen. Start bouw staat gepland voor 2023.
  • Uitwerken zorgconcept met geschakelde huiskamers, loopcircuits en buitenruimte voor dementerende ouderen en bijbehorende faseringsdocument met een volcontinu doorfunctionerende organisatie.
  • Begeleiden van aankooptraject van gebouw en grond inclusief traject met gemeente voor erfpachtverrekening.