Businesscase & vastgoedfinanciering

Is uw plan, project of idee haalbaar? Is deze financierbaar? Onze businesscases geven een duidelijk overzicht van de balans tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Zo scheppen we samen een realistisch beeld van de haalbaarheid, complexiteit, looptijd en risico’s en onderbouwen we de investeringsbeslissing voor Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, als ook voor financierders en Waarborgfonds.

Vertrouwen in de toekomst

Bij een businesscase draait het om strategievorming. Keuzes maken, kansen creëren en nieuwe inzichten toepassen binnen de constant veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Met een businesscase verbinden we de visie van uw organisatie met de marktomstandigheden van de (nabije) toekomst en vertalen deze naar concrete projecten. Zo hebben u en uw (investerings)partners het vertrouwen dat de ontwikkeling die u aangaat ook in de toekomst bijdraagt aan het leveren van goede zorg in de ideale omstandigheden.

Meer weten? Vraag een kennismakingsgesprek aan of neem contact met ons op.