Strategisch vastgoedplan

Uw meerjarenstrategie afgestemd op alle marktontwikkelingen. Dat is het strategisch vastgoedplan. Hierin beschrijven we de koers van uw vastgoed en uw plannen voor de (nabije) toekomst, rekening houdend met de vastgoedstrategie, toekomstscenario’s en beschikbare budgetten van uw organisatie. Zo is het strategisch vastgoedplan het parapludocument dat op strategisch niveau de stip op de horizon voor uw organisatie definieert.

Meerdere scenario’s

Een strategisch vastgoedplan is altijd maatwerk dat past bij uw organisatie. We rekenen u meerdere scenario’s voor met een duidelijke conclusie en helder advies vanuit onze ervaring en expertise. Uiteraard altijd inclusief risico- en gevoeligheidsanalyse.

Meer weten? Vraag een kennismakingsgesprek aan of neem contact met ons op.