Meerweide

Meerweide

Herontwikkeling verpleeghuis, Rotterdam

Naam
Locatie
Wat
Opdrachtgever
Doelgroep
Grootte
Jaar

Verpleeghuis Meerweide
Rotterdam
Herontwikkeling verpleeghuis
Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels
216 cliënten psychogeriatische en somatische zorg
ca. 17.000 m2
2019 – heden

Herontwikkeling verpleeghuis psychogeratische en somatische zorg

De locatie voor het nieuwe verpleeghuis Meerweide is gesitueerd aan de Grote Hagen in Rotterdam, in het hart van de Rotterdamse wijk IJsselmonde en vlak naast winkelcentrum Keizerswaard. Op verschillende percelen met verschillende eigendomssituaties is een optimaal ontwerp gemaakt voor het nieuwe Meerweide. Als onderdeel van de ouderenhub in Rotterdam biedt Meerweide huisvestingen dagbesteding voor ouderen, PIT010 (welzijn), huisarts, kinderdagopvang, een nieuw restaurant met veel activiteiten en thuiszorgteams voor de zorg in de wijk.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Het ontwikkelen van een generiek en specifiek programma van eisen, dit vertalen naar functionele en technische ontwerpen en in aanbesteding brengen. Start bouw wordt verwacht medio 2022.
  • Begeleiden van het aankooptraject met gemeente en woningcorporatie, waarbij ook nadere afspraken gemaakt zijn over erfpacht.
  • Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten huurovereenkomsten en garantstellingen voor gebruikers en huurders van het nieuwe gebouw.
  • Als gedelegeerd opdrachtgever optreden namens Aafje met de gemeente in het kader van de RO-procedure en het verzorgen van het participatietraject met omwonenden.
  • Toepassing van de Green Deal Zorg 2.0 op het project en deze voorbereiden op de eisen van 2030 en 2050.
  • Workshops met interne en extern stakeholders gehouden om het ontwerp geschikt te maken en houden voor de gebruikers. Tegelijkertijd een flexibel concept gemaakt dat het inspelen op toekomstige ontwikkelingen mogelijk maakt.
  • Faseringsplan bestaande uit 5 fasen opgesteld waarbij tijdens de sloop en nieuwbouw het verpleeghuis volcontinu door kan functioneren met oog voor de beleving van de client en de werkbaarheid voor de medewerkers.