Hoeve Overhuizen

Hoeve Overhuizen

Verbouwing verpleeghuis, Bocholtz

Naam
Locatie
Wat
Opdrachtgever
Doelgroep
Grootte
Jaar

Hoeve Overhuizen
Bocholtz
Herontwikkeling Hoeve Overhuizen
MeanderGroep Zuid Limburg
52 cliënten psychogeriatrische zorg
ca. 6.500 m2
2019 – heden

Een object met een hele lange historie

Een object met een hele lange historie. De Hoeve dateert uit 1310 en heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad. Nu wordt dit monumentale pand omgebouwd tot zorgboerderij voor 52 cliënten met dementie. Anders dan reguliere woongroepen is samen met de Academische Werkplaats Maastricht (Universiteit Maastricht) een uniek zorgconcept uitgewerkt dat gebaseerd is op activering, vrijheid en relaties. De bestaande locaties krijgen een andere bestemming die aanvullend zijn op de zorg en aansluiten bij een Hoeve.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Uitwerken van een uniek woonzorgconcept in samenwerking met de Universiteit van Maastricht waarbij de kwaliteit van zorg voorop staat.
  • Scenarioanalyse voor verschillende locaties, aankoopadvies en begeleiding van het aankooptraject.
  • Het creëren en uitwerken van het generiek en specifiek programma van eisen.
  • Het toetsen van de financiële haalbaarheid met een adequate budget- en kostenbewaking.
  • Opstellen van programma van eisen, begeleiding bij de ontwerp-, aanbestedings-, realisatie- en ingebruiknamefase. Het gebouw wordt gebruiksklaar opgeleverd!