Zuiderschans

Zuiderschans

Verzorgingshuis 2.0, ‘s Hertogenbosch

Naam
Locatie
Wat
Opdrachtgever
Doelgroep
Grootte
Jaar

Verzorgingshuis 2.0 Zuiderschans
‘s Hertogenbosch
Herontwikkeling Zuiderschans
Woningcorporatie Zayaz en Ouderenzorgorganisatie Van Neynsel
83 seniorenappartementen, 44 cliënten met dementie en een Ontmoetingsplein
ca. 10.000 m2
2015 – heden

Een object met een hele lange historie

De locatie Zuiderschans is gesitueerd aan Sweelickplein in ‘s-Hertogenbosch, midden in de wijk Zuidoost tegenover winkelcentrum Pettelaarse Poort. In het hart van Zuiderschans is een ontmoetingsplein waar iedereen uit de wijk welkom is; bewoners, ondernemers, scholieren en buurtbewoners. Diverse partners zorgen samen met bewoners voor een gevarieerd aanbod aan voorzieningen en activiteiten. In onze rol als vastgoedadviseur van Van Neynsel hebben wij de samenwerking met woningcorporatie Zayaz gezocht om de krachten van beide organisaties te bundelen. Van Neynsel en Zayaz geloven dat het bij elkaar brengen van ieders taal en perspectief, expertise en kracht en het in gezamenlijkheid zoeken naar oplossingen kansen biedt. In de verdere ontwikkeling van Zuiderschans hebben beide partijen ons opdracht gegeven als project manager voor het gehele project vanuit de gedeelde intrinsieke wens om maximale klantwaarde te realiseren. Tijdens de ontwerpfase van het gebouw heeft steeds de (veranderende) (zorg)vraag van de oudere van nu en straks centraal gestaan met als doel hen een fijn ‘thuis’ te kunnen bieden.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Begeleiding uitgebreide RO-procedure, participatietraject met de wijk en de afhandeling van juridische procedures tot aan de Raad van State.
  • Opstellen van scenario-analyses, haalbaarheidsstudies en uiteindelijk een businesscase die past bij de wens van Van Neynsel en financieel positief passend is.
  • Het vormgeven van het nieuwe concept Verzorgingshuis 2.0 en vertalen naar “Wij zijn Zuiderschans’.
  • De financiële belangen van beide organisaties op een zuivere vorm bewaakt en verdeeld. Waarbij alle lastige elementen op basis van consensus zijn opgelost.
  • Begeleiding van het algehele proces van begin tot ingebruikname inclusief gebruikers, gemeenten en andere stakeholders zoals de eigenaren van de naastgelegen woningen in de wijk.
  • Opstellen van programma van eisen en begeleiding bij de ontwerpfasen met een traditioneel aanbestedingstraject.
  • Begeleiding verkooptraject locatie Van Neynsel aan Zayaz en alle zaken rondom College Sanering (CSZ).
  • Begeleiding samenwerkings-, huur, aankoop- en exploitatieovereenkomsten tussen Zayaz en Van Neynsel.