Huize D’n Herd

Huize D’n Herd

Vervangende nieuwbouw, Helmond

Naam
Locatie
Wat
Opdrachtgever
Doelgroep
Grootte
Jaar

Huize D’n Herd
Helmond
Vervangende nieuwbouw Huize D’n Herd
SMO
Maatschappelijke opvang
ca. 4.400 m2
2020 – 2023

Vervangende nieuwbouw zorgt voor een ‘thuis’

SMO Helmond biedt professionele ondersteuning met meerwaarde voor mensen die hun leven (tijdelijk) niet zelfstandig vorm en inhoud kunnen geven. Zeker als iemand geen thuis, nauwelijks budget, geen dak boven het hoofd of geen sociaal netwerk heeft.
Daarom werkt SMO aan een samenleving waaraan iedereen zijn eigen waarde kan toevoegen. Dat doet ze in een combinatie van (maatschappelijke) opvang, dagbesteding, begeleiding thuis en armoedebestrijding.

Voor de locatie Huize d’n Herd waar opvang wordt geboden voor (alleenstaande) volwassenen, wordt in samenwerking met Bergopwaarts een vervangende nieuwbouw gerealiseerd. In 2021 is het ontwerptraject doorlopen en de vergunningsprocedure gestart. Voor ‘22 en ‘23 staat de realisatie van de nieuwbouw gepland.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Opstellen businesscase herontwikkeling Huize d’n Herd;
  • Begeleiding verkoop locatie aan en onderhandeling huurovereenkomst met Bergopwaarts;
  • Begeleiding traject College Sanering Zorginstellingen;
  • Afstemming en realiseren van tijdelijke huisvesting met Woonpartners en GGZ Oost-Brabant;
  • Aanspreekpunt vanuit huurder voor verhuurder en aannemers gedurende de ontwikkeling;
  • Projectmanagement eigen investeringen SMO zoals (vaste inrichting, afwerking, ICT, Zorgdomotica en terreininrichting)