Hugo-Waard

Hugo-Waard

Herontwikkeling Verpleeghuis Heerhugowaard

Naam
Locatie
Wat
Opdrachtgever
Doelgroep
Grootte
Jaar

Verpleeghuis Hugo-Waard
Heerhugowaard
Herontwikkeling verpleeghuis
De Pieter Raat Stichting
35 cliënten intramuraal met dementie, 22 zorgappartementen VPT
ca. 4.500m2
2015 – 2018

Herontwikkeling verpleeghuis met zorgappartementen

In een moeilijke tijd ontstond de wens en noodzaak bij De Pieter Raat om het oude verpleeghuis Hugo-Oord te herontwikkelen. Na een zoektocht naar financiering en een haalbaar plan is gekozen met samen met Woonwaard Hugo-Waard te realiseren. Het traject is in nauwe samenwerking met de partijen en de gemeente in korte tijd gerealiseerd inclusief de bijbehorende bestemmingsplanprocedure.

Onze werkzaamheden bestonden uit:

  • Scenariostudie, businesscase, financieringstraject en verantwoordingseinddocumenten.
  • Als vastgoedadviseur hebben wij het oude plan stop gezet en afgesloten en gezocht naar mogelijkheden in de markt om een haalbaar plan te realiseren. De brede marktconsultatie heeft geleid tot samenwerking met Woonwaard.
  • Opstellen samenwerkingsovereenkomsten, grondruil (verkoop- en aankoopovereenkomsten) in nauw overleg met College Sanering (CSZ).
  • Het opstellen van een programma van eisen, vertalen naar functionele en technische ontwerpen en in bouwteamverband het project gerealiseerd.